น้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ กระบวนการผลิต และ คุณค่าทางโภชนาการ

 

  น้ำผึ้ง

เป็นอาหารหวานที่ผึ้งผลิตโดยใช้น้ำหวานจากดอกไม้และพืชพันธุ์ชนิดต่างๆ น้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์หมายถึงชนิดที่ผลิตโดยผึ้งน้ำหวานในสายพันธุ์ ผึ้งตะวันตกหรือผึ้งยุโรป ( Apis mellifera )  เนื่องจากเป็นผึ้งเก็บน้ำหวานปริมาณต่อฤดูกาลมากและคุณภาพสูงและสามารถเลี้ยงระบบกล่องได้ น้ำผึ้งมีประวัติการบริโภคของมนุษย์มายาวนาน และถูกใช้เป็นสารให้ความหวานในอาหารและเครื่องดื่มหลายชนิด อีกทั้งน้ำผึ้งยังมีบทบาทในศาสนาและสัญลักษณ์นิยม รสชาติของน้ำผึ้งแตกต่างกันตามแหล่งอาหารของผึ้งจึงทำให้น้ำผึ้งมีหลายชนิดและมีคุณสมบัติแตกต่างกันไปตามแหล่งที่มาและฤดูกาล

  กระบวนการผลิต

ผึ้งจะเปลี่ยนน้ำหวานจากดอกไม้ไปเป็นน้ำผึ้งด้วยขบวนการการขย้อนออกจากกระเพาะ น้ำผึ้งจึงเปี่ยมด้วย Enzyme Propolis (โพรโพลิส) และองค์ประกอบทางเคมีอื่นๆจากน้ำย่อยของผึ้งและเก็บไว้เป็นแหล่งอาหารหลักในรังผึ้ง (Honeycomb) โดยผึ้งจะสร้างรังขี้ผึ้งจากเศษเกสรดอกไม้และน้ำเมือก โดยจะเก็บน้ำผึ้งลงในฐานหกเหลี่ยม และเมื่อน้ำผึ้งมีความชื้นที่เหมาะสม (กระบวนการไล่ความชื้นในรังด้วยการกระพือปีกของผึ้งงาน) ผึ้งงานจะสร้างไขผึ้งปิดน้ำผึ้งไว้ด้วยขี้ผึ้งอ่อน Honeycomb ที่มีไขผึ้งปิดสนิท จึงเป็นการแสดงว่าน้ำผึ้งนั้นมีความชื้นต่ำตามธรรมชาติ เก็บไว้ได้นานโดยไม่เสีย ไม่สูญเสียคุณภาพและสารอาหารไปจากกระบวนการไล่ความชื้นโดยมนุษย์

  คุณค่าทางโภชนาการ

น้ำผึ้งได้ความหวานจากมอโนแซ็กคาไรด์ ฟรุกโทสและกลูโคส โดยมีความหวานประมาณเทียบได้กับน้ำตาลเม็ด
น้ำผึ้งมีคุณสมบัติทางเคมีที่ง่ายต่อการดูดซึมและนำไปใช้ของร่างกาย ทำให้ไม่เกิดการสะสม และมีรสชาติพิเศษซึ่งทำให้บางคนชอบน้ำผึ้งมากกว่าน้ำตาลและสารให้ความหวานชนิดอื่นๆ จุลินทรีย์ส่วนมากจะไม่เจริญเติบโตในน้ำผึ้งเพราะมีค่าแอกติวิตีของน้ำต่ำ (ความชิ้นต่ำ) อย่างไรก็ตามบางครั้งน้ำผึ้งก็มีความชื้นสูงเนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและฤดูกาล จึงมีการนำเอาน้ำผึ้งไปอบเพื่อผ่านกระบวนการไล่ความชื้น โดยกระบวนการนี้ทำให้น้ำผึ้งสูญเสียคุณค่าทางอาการ โดยเฉพาะ Enzyme ที่มีประโยชน์ไปทั้งหมด

ท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ ฟามร์ผึ้งกุนทน สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่

น้ำผึ้งจากผึ้งพันธุ์ กระบวนการผลิต และ คุณค่าทางโภชนาการ

หน้าร้านกุนทนฟาร์มบน Shopee

หน้าร้านกุนทนฟาร์มบน Lazada

 Inbox Facebook Fanpage

ติดต่อเราผ่าน Line

โทร : 089-2636689 หรือ 096-6989977

E-mail : koontonfarm@gmail.com

Line : @koontonfarm

Facebook : ฟาร์มผึ้งกุนทน Koonton Beefarm

 

ใส่ความเห็น