หมวดหมู่: น้ำผึ้ง

น้ำผึ้งสด ไม่ผ่านกระบวนการไล่ความชื้น กุนทนฟาร์ม
(Raw honey by koonton bee farm)