ฟามร์ผึ้งกุนทน Koonton Farm
 
      ฟามร์ผึ้งกุนทน เป็นฟาร์มผึ้งที่ดำเนินกิจการมากว่า 30 ปี

เริ่มต้นในปี 2537 คุณพ่อ กุนทน ใจเจริญ มีความสนใจในอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง

จึงริเริ่ม โดยการนำผึ้งพันธุ์อิตาลี ที่ให้ผลผลิตน้ำผึ้งต่อรังและต่อฤดูกาลสูง จำนวน 5  รัง 

มาเลี้ยงที่ อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ 

และ ประสบความสําเร็จในการขยายพันธุ์ ผึ้งจนมีจำนวนกว่า 100 รัง

จึงนำรังผึ้งเข้าเก็บน้ำผึ้ง ในอำเภอสารภี จังหวังเชียงใหม่ และ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

ได้รับผลผลิตนำผึ้งคุณภาพดี และเป็นที่หน้าเชื่อถือ จึงพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ ของ ฟามร์ผึ้งกุนทน

จนได้รับมาตรฐาน GAP จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ มาตรฐานอาหารและยา (อย) จากกระทรวงสาธารณสุข

มุ่งเน้นการผลิตน้ำผึ้งดิบ (Raw Honey)

ที่ไม่ผ่านกระบวนการใดๆ เพื่อคงคุณค่าและ คุณภาพของน้ำผึ้งที่ดีที่สุด

ปัจจุบัน บริหารและจัดการโดย คุณ ณัฐวัตร ใจเจริญ โดยยังคงรูปแบบของฟาร์มผึ้งที่รักษาคุณภาพสินค้า

ในรูปแบบฟาร์มเกษตรตรกรที่ ผลิตและจัดจำหน่ายเอง เพื่อเป็นการรักษาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าของแบรนด์กุนทน

ฟามร์ผึ้งกุนทน ได้รับการติดต่อขอศึกษาดูงานและ ส่งเสริมความรู้จากสถาบันวิจัย และ มหาวิทยาลัยต่างๆ

อาธิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

 

และมีโครการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของ ฟามร์ผึ้งกุนทน ร่วมกับหน่วงงานภาครัฐอีกมากมาย

อาธิโครงการแปรรูปน้ำผึ้งเป็นผลิตภัณฑ์ หมักเพื่อสุขภาพ ทำร่วมกับ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ ศูนย์ส่งเสริมอุสาหกรรมภาคเหนือ

 

กุนทนฟาร์ม ยังคงพัฒนาและ สรรสร้างผลิตภัณฑ์ คุณภาพ เพื่อเป็นตัวเลือกน้ำผึ้งและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง

อาธิเช่น เกษรผึ้ง รวงน้ำผึ้งสด (Honeycomb) ไขผึ้ง (Beeswax) เกรดสะอาดเพื่อการประกอบอาหาร หรือการผลิตเครื่องสำอาง (Food Grade)

ท่านใดที่สนใจสอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการสั่งซื้อ ผลิตภัณฑ์ของ ฟามร์ผึ้งกุนทน สามารถติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่ 

 

ใส่ความเห็น